//Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Καστοριάς

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Καστοριάς

Spread the love

Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι εναρμονιζόμενος με την εθνική προσπάθεια προώθησης των “καθαρών” μορφών μετακίνησης, εκπόνησε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο Καστοριάς, που αφορά στην χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου.

Η χρηματοδότηση για την εκπόνηση του Σχεδίου προήλθε από το πρόγραμμα: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου.

Επόμενο βήμα, η υλοποίηση του Σχεδίου, προκειμένου ο Δήμος Καστοριάς να διαθέτει υποδομές Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, δημιουργώντας ένα ευρύ και λειτουργικό δίκτυο που θα εξυπηρετεί τόσο τους Δημότες όσο και τους επισκέπτες της περιοχής μας.


Spread the love