//Π.Ε Καστοριάς: Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς

Π.Ε Καστοριάς: Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς

Spread the love

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου Θεσσαλονίκης, που αφορά την Καρπόκαψα Μηλιάς.


Spread the love