//Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας: Εγκρίθηκε η πράξη «Δράσεις Υποστήριξης διοικητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας: Εγκρίθηκε η πράξη «Δράσεις Υποστήριξης διοικητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Spread the love

Εγκρίθηκε η πράξη “Δράσεις Υποστήριξης διοικητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” με φορέα χρηματοδότησης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με συνολική χρηματοδότηση 1.184.000 € και διάρκεια υλοποίησης πράξης 28 μηνών.

 

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η αναδιοργάνωση των διαδικασιών λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), ο εξορθολογισμός και η υποστήριξή τους μέσω του πρώτου Πανελλαδικά Ψηφιακού Πανεπιστημίου «eCampus».

 

Το Ψηφιακό Πανεπιστήμιο «eCampus» στοχεύει να ομογενοποιήσει και να συγκεντρώσει σε ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης όλες τις υπηρεσίες που αφορούν την ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του ΠΔΜ. Στο «eCampus» έχουν πρόσβαση μέσω ταυτοποίησης οι φοιτητές, τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού, οι διοικητικοί υπάλληλοι αλλά και οι πολίτες οι οποίοι συναλλάσσονται με το Ίδρυμα.

 

Απλοποιώντας και αυτοματοποιώντας τις διοικητικές του διαδικασίες, θα ενισχυθεί αυτόματα και η υποβοήθηση του διοικητικού έργου του Ιδρύματος, οι ανάγκες του οποίου έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθότι αριθμεί 22 τμήματα σε πέντε πόλης της Περιφέρειας.  Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ροής Εργασιών, ενισχύοντας παράλληλα και προσδίδοντας δυναμικό και σύγχρονο χαρακτήρα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μέσα από το eCampus.

 

Στα καινοτόμα χαρακτηριστικά του eCampus συγκαταλέγονται:

 

  • Η σύνδεση με εξωτερικές πηγές δεδομένων (αγγελίες εργασίας, μέσα μαζικής μεταφοράς)
  • Η αυτοματοποίηση ροών εργασίας που αφορούν τον φοιτητή (ηλεκτρονική εγγραφή, διαχείριση ιδρυματικού λογαριασμού, ηλεκτρονικές αιτήσεις)
  • Η διασύνδεση eCampus με υπάρχοντα κατακερματισμένα συστήματα (ΜΟΔΙΠ, Open e-class, Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητών, πλατφόρμα Erasmus+, Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)
  • Η άντληση δεδομένων open data για δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες προγραμμάτων σπουδών, μαθημάτων και διδασκόντων.
  • Μέθοδοι για ελεγχόμενη πρόσβαση φορέων με την χρήση κωδικού οι οποίοι επικαλούνται ειδικό έννομο συμφέρον (για παράδειγμα ΑΣΕΠ, Υπουργεία κλπ.) σε πληροφορίες αποφοίτων και τίτλων σπουδών).

Spread the love