//Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας: Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς της Ν. Αφρικής

Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας: Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς της Ν. Αφρικής

Spread the love

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022, ξεκίνησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ Γ2/ΞΓ Πρακτικές ανάπτυξης των γλωσσικών και διαπολιτισμικών  δεξιοτήτων» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ΤΗΜΕΝΟΣ.

 

Μέσα από το πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2022, θα επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί της ελληνικής γλώσσας από τη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ και Σχολεία- ΤΕΓ (Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας) σε σύγχρονα ζητήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε απηύθηναν χαιρετισμούς  ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθηγητής Γεώργιος Ιορδανίδης, ο Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό προξενείο της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ, κ. Γεώργιος Βλάχος και η Διευθύντρια Ελληνικών Σπουδών της σχολής ΣΑΧΕΤΙ, κ. Αντωνία Παπάζογλου. Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας και Συντονίστρια του επιμορφωτικού προγράμματος, καθηγήτρια Ελένη Γρίβα,  παρουσίασε τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος, ενώ οι επιμορφωτές Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, Ελένη Κοροσίδου, Ιωάννα Καϊάφα και Σπύρος Μπούρας, παρουσίασαν με ενδιαφέροντα τρόπο το περιεχόμενο των θεματικών εκπαιδευτικών ενοτήτων που στοχεύουν στην εξάσκηση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

 


Spread the love