//Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας: Πρόγραμμα DIAS – Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Drone

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας: Πρόγραμμα DIAS – Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Drone

Spread the love

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance» (DIAS) το οποίο χρηματοδοτείται από την δράση ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο πολλαπλές πτήσεις μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων για τη συλλογή αεροφωτογραφιών και την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως η ηλιακή ακτινοβολία και η υγρασία, σε καλλιέργειες κρόκου σε περιοχές στην Κοζάνη.

Οι μήνες Οκτώβριος και Νοέμβριος, ως κρίσιμοι για την παρατήρηση της καλλιέργειας Κρόκου,επιλέχθηκαν για την συλλογή αεροφωτογραφιών και την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως η ηλιακή ακτινοβολία και η υγρασία.Δύοτετρακόπτεραμη επανδρωμένα ιπτάμεναοχήματα και ένα ακόμη τύπου Xbee, σταθερών πτερυγίων,χρησιμοποιήθηκαν για τις προγραμματισμένες πτήσεις με στόχο την χαρτογράφηση των καλλιεργειών, την παρακολούθηση της ανάπτυξής τους αλλά και την πρόβλεψη καλλιεργητικών κινδύνων.Εικόνα 1: Εξοπλισμός μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων

 

Οι συλλεγόμενες εικόνες από πολυφασματικές κάμερες, κάμερες ορατού φωτός αλλά και θερμικής απεικόνισης θα αναλυθούν περεταίρω με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για την μορφολογία του εδάφους, την παρουσία αγριόχορτων και σε μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με την αποδοτικότητα και την γενικότερη σύσταση του εδάφους στην κάθε καλλιέργεια.

Η καλλιέργεια του Κρόκου αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης σημασίας για τη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού δραστηριοποιείται στο χώρο και λόγω της περιορισμένης γεωγραφικής κατανομής των καλλιεργειών, της ξεχωριστής μεθοδολογίας εμφύτευσης των σπόρων, αλλά και των μοναδικών παραγωγικών κινδύνων που αντιμετωπίζει απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Ο. κ Μητσόπουλος, Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης με τον κ. Ζήση από την εταιρία ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ.

Η πρόταση DIAS υιοθετεί τεχνικές Αγροκαλλιέργειας Ακριβείας (PrecisionAgriculture για να βοηθήσει τους καλλιεργητές Κρόκου να:

  • βελτιστοποιήσουν τη χρήση των εισροών (σπόροι, λιπάσματα, νερό)
  • να αντιδράσουν πιο γρήγορα σε απειλές (ζιζάνια, παράσιτα, μύκητες, ζώα)
  • να εξοικονομήσουν χρόνο στις μεθόδους που λαμβάνουν χώρα στις καλλιέργειες (πρόοδο της καλλιέργειας, αξιολόγηση τεχνικών προστασίας της)
  • να βελτιώσουν τις τιμές των μεταβλητών που αφορούν την καλλιέργεια σε πραγματικό χρόνο και να υπολογίσουν την απόδοση της.

Στο πρόγραμμα DIAS, το οποίο συντονίζει η Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, Ματίνα Μπίμπη, συμμετέχουνο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, η εταιρία ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

 

 


Spread the love