//ΠΕ Καστοριάς: Απλουστεύεται η ίδρυση και η λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

ΠΕ Καστοριάς: Απλουστεύεται η ίδρυση και η λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Spread the love

Από το  Τμήμα  Φυτικής και Ζωικής  Παραγωγής της Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  ανακοινώνεται  ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4711/2020 (ΦΕΚ Α΄/ 145) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων και άλλες διατάξεις», στον οποίο ορίζεται νέα διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και σχετικές ρυθμίσεις.

Τα άρθρα που αφορούν τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι τα εξής:

Άρθρο 4 «Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»

και Άρθρο 16 «Σταβλικές εγκαταστάσεις»

Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε τον Ν. 4711/2020 από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εξής:

Αγρότης-Επιχειρηματίας ► Εγκαταστάσεις ► Εγκασταστάσεις Κτηνοτροφικές Πτηνοτροφικές

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟΚ  Καστοριάς στα τηλέφωνα 2467350327 κα Κόρδα Βασιλική -2467350240 κα Μακρίδου Σοφία .


Spread the love