//ΠΕ Καστοριάς: Οδηγίες προς τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος από τη Δ/νση Δημόσια Υγείας

ΠΕ Καστοριάς: Οδηγίες προς τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος από τη Δ/νση Δημόσια Υγείας

Spread the love

Από το Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Καστοριάς, ανακοινώνονται τα παρακάτω:

Τιμώντας τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την υπηρεσία μας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος της Π. Ε. Καστοριάς, και προκειμένου να είναι αποτελεσματική κάθε προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (Covid-19), επισημαίνονται τα παρακάτω:

Τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του Covid-19 κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθορίζονται από τη Δ1α/ΓΠ 64450/2020 (ΦΕΚ 4484/Β/2020) σε συνδυασμό με τα οριζόμενα από την 108674/15-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ 6Μ8846ΜΤΛΠ-728).

Χωρίς να παραβλέπεται η σημαντικότητα και υποχρέωση τήρησης του συνόλου των προβλεπόμενων μέτρων, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται:

  1. Για την ορθή χρήση της μάσκας από το προσωπικό. Η χρήση ασπίδας δεν προβλέπεται, εξαιρουμένων των θέσεων reseption και ταμείου
  2. Για τον αριθμό των πελατών που επιτρέπεται να εξυπηρετούνται ανάλογα με το εμβαδόν του ωφέλιμου χώρου των επιχειρήσεων εστίασης και την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζιών που αναπτύσσονται σε αυτόν.
  3. Για την απολύμανση των τραπεζιών κατά την εναλλαγή πελατών
  4. Για τη διασφάλιση του αριθμού πελατών εντός των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και της τήρησης των αποστάσεων μεταξύ τους.

 

Με δεδομένο ότι, η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αποσκοπεί στον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 και κατ’ επέκταση στην προστασία της δημόσιας υγείας, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων έχουν την υποχρέωση αυστηρής τήρησής τους, παράλληλα με την τήρηση των γενικών μέτρων που υγειονομικές διατάξεις προβλέπουν.

Σε περίπτωση που κατά τους πραγματοποιούμενους ελέγχους διαπιστώνονται παραβάσεις, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.


Spread the love