//Πληρώνονται σήμερα οι συμβάσεις στον κλάδο της γουνοποιίας

Πληρώνονται σήμερα οι συμβάσεις στον κλάδο της γουνοποιίας

Spread the love

Αυξημένους κατά 534 ευρώ θα δουν από αύριο τους λογαριασμούς τους 401 δικαιούχοι. Το επίδομα αφορά εργαζόμενους στους οποίους έχει γίνει αναστολή σύμβαση εργασίας και οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι την 31η Μαΐου 2022. Οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Το προσωπικό που οι συμβάσεις του έχουν τεθεί σε αναστολή είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους. Για τη λήψη της αποζημίωσης, οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία δηλώνουν τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο θα πληρωθούν εργαζόμενοι που οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/2022 έως και 3/8/2022 και οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων που δούλευαν, έχουν υποβληθεί απολογιστικά το αργότερο έως και 3/8/2022

Ποιοι ΚΑΔ μπορούν να μπουν σε αναστολή
Ειδικότερα, στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων μπορούν να υπαχθούν οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30.4.2022 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 31.12.2021, έναν από τους κάτωθι:

01.49.19.02 «Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3 «Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
14.20 «Κατασκευή γούνινων ειδών»
15.11 «Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών»
46.42.11.27 «Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων»
46.42.11.29 «Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»
46.42.11.36 «Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»
46.42.11.40 «Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών»
46.42.11.58 «Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών».

Πηγή workenter.gr


Spread the love