//Ποιοι πρέπει να βγάλουν νέα βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου – ‘Aλλαξε η ημερομηνία ισχύος

Ποιοι πρέπει να βγάλουν νέα βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου – ‘Aλλαξε η ημερομηνία ισχύος

Spread the love

Άλλαξε στην ΕΡΓΑΝΗ η ημερομηνία ισχύος των Βεβαιώσεων κίνησης των εργαζομένων. Ποιοι πρέπει να εκτυπώσουν νέα βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου

Μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου ισχύουν οι βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων σύμφωνα με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Ειδικότερα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να μπουν σήμερα όλοι οι εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι για να εκτυπώσουν εκ νέου την βεβαίωση κυκλοφορίαςκυκλοφορίας εργαζομένου, η οποία άλλαξε ημερομηνία ισχύος και ισχύει πλέον μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2020.

Ειδικότερα στις βεβαιώσεις μετακίνησης που είχαν εκδοθεί μέσω Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, μετά από ενέργειες των υπηρεσιακών παραγόντων, η ημερομηνία ισχύος τροποποιήθηκε αυτόματα και πλέον αναγράφεται η 14.12.2020 (από 7.12.2020). Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι δε χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις για βεβαιώσεις μετακίνησης για την παράταση του απαγορευτικού, αλλά να εκτυπώσουν πάλι τις ήδη υποβληθείσες βεβαιώσεις ώστε να τις έχουν μαζί τους κατά τις μετακινήσεις τους.

Με βεβαίωση εργοδότη από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μετακινούνται οι εργαζόμενοι από και προς την εργασία τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.


Spread the love