//Πότε χρειάζονται συνεδρίες λογοθεραπείας σε ένα παιδί; (της Λογοθεραπεύτριας Ελευθερίας Ταχτατζή)

Πότε χρειάζονται συνεδρίες λογοθεραπείας σε ένα παιδί; (της Λογοθεραπεύτριας Ελευθερίας Ταχτατζή)

Spread the love

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη μέσω της οποίας είναι δυνατή η μελέτη, η έρευνα και η αξιολόγηση της επικοινωνίας. Βέβαια, στην επικοινωνία περιλαμβάνεται όχι μόνο η ομιλία και ο λόγος αλλά και η φωνή ενός ατόμου. Επίσης, στην λογοθεραπεία ανήκει και η κατάποση – μάσηση.  Ωστόσο σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι μέσω της λογοθεραπείας πραγματοποιείται η πρόληψη, η αξιολόγηση και η θεραπεία διαταραχών ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας και αιτιολογίας.

Ο ειδικός ο οποίος ασχολείται με τις διαταραχές του λόγου και της ομιλίας είναι ο λογοθεραπευτής. Ο λογοθεραπευτής κατέχει την απαραίτητη εκπαίδευση, την κλινική εμπειρία και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 49/2016.

Πότε όμως χρειάζονται συνεδρίες λογοθεραπείας σε ένα παιδί;

Οι συνεδρίες με έναν λογοθεραπευτή χρειάζονται όταν ένα  παιδί δεν προφέρει ορθά διάφορους φθόγγους ή συμπλέγματα. Επίσης, όταν ένα παιδί δεν διατηρεί ή δεν εμφανίζει καθόλου βλεμματική επαφή. Ακόμα οι συνεδρίες αυτές κρίνονται σημαντικές όταν ένα παιδί δεν εμφανίζει το επαρκές λεξιλόγιο σχετικά με την χρονολογική του ηλικία. Μια άλλη περίπτωση είναι όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει  τις κύριες κατηγορίες αντικειμένων όπως για παράδειγμα χρώματα, φρούτα, ρούχα..  Άλλη μια περίπτωση αφορά δυσκολίες σχετικά με τη ροή της ομιλίας. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται ο τραυλισμός ή/και η ηχολαλία με αποτέλεσμα ο λόγος του παιδιού να χαρακτηρίζεται ως μη καταληπτός.  Εάν παρατηρηθούν δυσκολίες σχετικά με τη συγκέντρωση και τη προσοχή του παιδιού όπως επίσης και δυσκολίες σχετικά με την ανάγνωση ή το γραπτό λόγο, τότε πιθανότατα στην μετέπειτα ζωή του παιδιού θα εμφανισθούν μαθησιακές δυσκολίες. Πέρα όμως από αυτά, δεν μπορούμε να παραλείψουμε όταν ο γονιός αντιλαμβάνεται ότι το παιδί εμφανίζει δυσκολία στην έκφραση επιθυμιών, όταν συχνά παίζει μόνο του ή γενικότερα όταν εκφράζει ότι δεν επιθυμεί να έρθει σε επαφή με συνομηλίκους.

Εάν έχει παρατηρηθεί κάποια δυσκολία, είναι σημαντική η απαραίτητη αξιολόγηση  του παιδιού ώστε να υπάρχει ο επαρκής χρόνος ο οποίος θα οδηγήσει στην σωστή αντιμετώπιση της δυσκολίας. Άλλωστε, η έγκαιρη διάγνωση σε συνδυασμό με την έγκαιρη παρέμβαση εμφανίζουν πολλά οφέλη στην ζωή του παιδιού καθώς γίνεται λειτουργικό και ανεξάρτητο!

Ταχτατζή Ελευθερία

Λογοθεραπεύτρια


Spread the love