//Πράξεις Αγάπης: Όμιλος Σαράντη και Ελληνική Διατροφή Δυτ. Μακεδονίας ΜΑΖΙ για τον Σύλλογο Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Πράξεις Αγάπης: Όμιλος Σαράντη και Ελληνική Διατροφή Δυτ. Μακεδονίας ΜΑΖΙ για τον Σύλλογο Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Spread the love

Μια πολυ σημαντική ανακοίνωση, για την στήριξη του ιδιαίτερα δραστήριου και σημαντικού συλλόγου της Καστοριάς, που αφορά στα άτομα που πάσχουν από Σκλήρυνση Κατά Πλάκας:


Spread the love