//Πρόγραμμα 2ου Εργαστηρίου Παραδοσιακής Δόμησης στα Κορέστεια από την Π.Ε. Καστοριάς

Πρόγραμμα 2ου Εργαστηρίου Παραδοσιακής Δόμησης στα Κορέστεια από την Π.Ε. Καστοριάς

Spread the love

Πρόγραμμα 2ου Εργαστηρίου Παραδοσιακής Δόμησης στα Κορέστεια από την Π.Ε. Καστοριάς, από Παρασκευή 08 έως Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023.


Spread the love