//Πρόσκληση για Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

Πρόσκληση για Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

Spread the love

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 4620/τ. Β ́/13-12-2019) με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική» «MSc in Accounling and Audiling»

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mle.uowm


Spread the love