//Πυροσβεστική: Πρόσκληση για κάλυψη 202 θέσεων εποχικής απασχόλησης

Πυροσβεστική: Πρόσκληση για κάλυψη 202 θέσεων εποχικής απασχόλησης

Spread the love

H Πυροσβεστική προχωρά σε κάλυψη 202 θέσεων εποχικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής:

Ενόψει της επικείμενης κάλυψης κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω (α) σχετική «κάθε έτος και μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενά, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών για τις υπολειπόμενες αντιπυρικές περιόδους μέχρι την συμπλήρωσης πενταετίας από την διενέργεια του διαγωνισμού».

Α) Τη δεδομένη στιγμή υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως προσληφθέντες – επιτυχόντες του ανωτέρω διαγωνισμού χίλιοι εκατόν εξήντα οκτώ (1168) ιδιώτες ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Από το σύνολο των χιλίων τριακοσίων (1300) θέσεων, που προκηρύχτηκαν με την ανωτέρω σχετική, προέκυψαν εκατόν τριάντα δυο (132) κενά.

Επιπλέον, από τους χίλιους διακόσιους (1.200) Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης (με έτος αρχικής πρόσληψης από το 2003 έως και το 2019), που έκαναν λύση σύμβασης την 31-10-2019 και είχαν δυνατότητα επαναπρόσληψης για την αντιπυρική περίοδο 2020, υπηρετούν τη δεδομένη χρονική στιγμή χίλιοι εκατόν τριάντα (1130) δημιουργώντας επιπρόσθετα άλλες εβδομήντα (70) κενές θέσεις.

Δείτε εδώ περισσότερα

dikaiologitika.gr


Spread the love