//Σημαντική ενίσχυση του Νοσοκομείου Καστοριάς με προσωπικό

Σημαντική ενίσχυση του Νοσοκομείου Καστοριάς με προσωπικό

Spread the love

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Καστοριάς ενημερώνει τους πολίτες του Νομού Καστοριάς, ότι στα πλαίσια του επιχειρησιακού της σχεδιασμού για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, προέβη σε σημαντικό αριθμό προσλήψεων για την ενδυνάμωση του Νοσοκομείου μας, σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και την αμέριστη υποστήριξη της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα: Το Γ.Ν.Καστοριάς ενισχύθηκε με:

ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

1 ΕΠΙΜ. Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

1 ΕΠΙΜ.Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΕΠΙΜ. Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΕΠΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 4 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

1 ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ

ΣΥΝΟΛΟ 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ :

8 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

3 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

5 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

4 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ: 27 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 12 ΘΕΣΕΙΣ

Ζητήθηκαν για προκήρυξη οι κάτωθι μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού:

1 ΕΠΙΜ.Β΄ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΕΠΙΜ. Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 ΕΠΙΜ. Β΄ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΕΠΙΜ. Β΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 4 ΘΕΣΕΙΣ

Τέλος, προκηρύχθηκαν αλλά απέβησαν άγονες οι κάτωθι θέσεις ιατρών:

1 ΕΠΙΜ. Β΄ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1 ΕΠΙΜ. Β΄ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΕΠΙΜ.Β΄ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΕΠΙΜ. Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΣΥΝΟΛΟ 5 ΘΕΣΕΙΣ

Η Διοίκηση αλλά και το προσωπικό του Γ.Ν.Καστοριάς συνεχίζουν απρόσκοπτα το εντεταλμένο έργο τους στην υπηρεσία του κοινού, με γνώμονα την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση του.


Spread the love