//Στο τελικό στάδιο υλοποίησης του έχει εισέλθει το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ.»

Στο τελικό στάδιο υλοποίησης του έχει εισέλθει το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ.»

Spread the love

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, υπέγραψε την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ.»,  με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.Β.Ε.».

Αντικείμενο του έργου είναι η  εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης  τμημάτων του Εθνικού  Οδικού Δικτύου   (αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ), εντός της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Οι εργασίες αφορούν κυρίως τη βελτίωση της τρωτότητας του οδικού δικτύου, σε ότι αφορά τις φθορές και την υφή του οδοστρώματος, τις φθορές ή ελλείψεις της πλευρικής προστασίας (συστήματα ασφάλειας οχημάτων, βραχοπροστασία), την οριζόντια σήμανση και τη συντήρηση ερεισμάτων,  επιχωμάτων και μικρών τεχνικών έργων αποχέτευσης όμβριων υδάτων που έχουν υποστεί φθορές.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τη Σ.Α.Ε.Π. 541(έδρα) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες.

Στόχος του είναι η αναβάθμιση των οδικών υποδομών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο πλαίσιο της ασφαλέστερης μετακίνησης τους στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας.


Spread the love