//Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς με προσωπικό που θα στελεχώσει το έργο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς με προσωπικό που θα στελεχώσει το έργο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

Spread the love

Συνάντηση πραγματοποίησε στο γραφείο της, την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου, η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη με το προσωπικό που θα υποβοηθήσει το έργο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

Πρόκειται για πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, Αγρονόμους, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανολόγους, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί, μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝ.ΚΟ. Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. για την πράξη: «Συνδρομή στην επίβλεψη έργων και μελετών της Π.Ε. Καστοριάς περιόδου 2021-2023».

Η κα. Κοζατσάνη καλωσόρισε το νέο προσωπικό και εξέφρασε την πεποίθηση ότι και με τη δική τους συμβολή, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και η αρμόδια τεχνική υπηρεσία θα προχωρήσει μια σειρά έργων, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών της περιοχής.


Spread the love