//Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς: Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από ατομικές επιχειρήσεις για τον Ιούλιο 2022 που δεν μπορούσαν αρχικά να μπουν στο σύστημα

Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς: Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από ατομικές επιχειρήσεις για τον Ιούλιο 2022 που δεν μπορούσαν αρχικά να μπουν στο σύστημα

Spread the love

Προθεσμίες υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από ατομικές επιχειρήσεις για τον Ιούλιο 2022 – που δεν μπορούσαν αρχικά να μπουν στο σύστημα.

Σας γνωστοποιούμε ότι από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Κατόπιν επικαιροποίησης από την ΑΑΔΕ των στοιχείων των επιχειρήσεων του κλάδου της γουνοποιίας που μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας, για τις επιχειρήσεις – εργοδότες, οι οποίες είναι φυσικά πρόσωπα – ατομικές επιχειρήσεις που έχουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30.4.2022 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 31.12.2021, έναν από τους κάτωθι: 01.49.19.02, 01.49.3, 14.20, 15.11, 46.42.11.27, 46.42.11.29, 46.42.11.36, 46.42.11.40, 46.42.11.58, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τον μήνα Ιούλιο, ως εξής:

– Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2022 έως και 22/7/2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά το αργότερο έως και την 22/7/2022.


Spread the love