Η CIA αποχαρακτήρισε όλα τα έγγραφά της για…

Ο φάκελος «Black Vault» περιλαμβάνει δεκάδες αποχαρακτηρισμένα έγγραφα με πληροφορίες για «Μη Αναγνωρισμένα Ιπτάμενα Φαινόμενα» - Αφορά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη δεκαετία του 1980 Η CIA αποχαρακτήρισε Όλη τη βάση δεδομένων της για…