Βεβαιώσεις μετακίνησης εργαζομένων: Νέα έγγραφα από την 1η…

Από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021, οι εργοδότες υποχρεούνται να έχουν εφοδιάσει τους εργαζομένους τους με νέες βεβαιώσεις μετακίνησης για την εκτέλεση της εργασίας τους, οι οποίες μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος κατά ανώτατο όριο…

Η CIA αποχαρακτήρισε όλα τα έγγραφά της για…

Ο φάκελος «Black Vault» περιλαμβάνει δεκάδες αποχαρακτηρισμένα έγγραφα με πληροφορίες για «Μη Αναγνωρισμένα Ιπτάμενα Φαινόμενα» - Αφορά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη δεκαετία του 1980 Η CIA αποχαρακτήρισε Όλη τη βάση δεδομένων της για…