650.000€ εξασφάλισε ο Δήμος Καστοριάς από το Πρόγραμμα…

Σε συνέχεια συμπληρωματικής πρότασης του Δήμου Καστοριάς στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. που αφορά την «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», εκτός από την «Αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Καστοριάς», προϋπολογισμού…

Καστοριά: Παράταση υποβολής αιτήσεων για άδειες διατήρησης και…

Από το τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, γνωστοποιείται ανακοίνωση της υπηρεσίας, σύμφωνα  με  το άρθρο 8  του Ν.4691/2020 (ΦΕΚ 108Α/09-06-2020)   : 1)  Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον …