Άρχισαν οι διαρροές ονομάτων για την πλήρωση της…

Πριν καλά-καλά στεγνώσουν τα δάκρυα (αν στεγνώσουν) των Καστοριανών και πριν συμπληρωθούν έστω 9 ημέρες από την εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Καστορίας κυρού Σεραφείμ, άρχισαν οι διαρροές ονομάτων για τον πιθανό διάδοχό του. Σύμφωνα με…

«Εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε»…

«Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.» (Απολυτίκιο Κοιμήσεως…