//Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Γ. Κασαπίδη για ζητήματα χωροταξίας και επενδύσεων στη Δυτ. Μακεδονία.

Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Γ. Κασαπίδη για ζητήματα χωροταξίας και επενδύσεων στη Δυτ. Μακεδονία.

Spread the love

Για κρίσιμα και χρόνια εκκρεμή χωροταξικά ζητήματα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεργάστηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης Γιώργος με στελέχη του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Στη τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν και αποσαφηνίστηκαν συγκεκριμένα τα εξής:

Α) Η επικαιροποίηση και θεσμοθέτηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο εκκρεμεί σχεδόν εδώ και μια δεκαετία. Το νέο χωροταξικό αποσκοπεί στη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του καθορισμού αναπτυξιακών ζωνών, ζωνών προστασίας του περιβάλλοντος και ζωνών που θα λειτουργήσουν ως υποδοχείς νέων δραστηριοτήτων και επενδύσεων στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης.

Β) Ο καθορισμός και η θεσμοθέτηση νέων ζωνών χρήσεων γης, όχι μόνο στις εκτάσεις των ορυχείων της ΔΕΗ, αλλά και σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας με στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων.

Γ) Η χρηματοδότηση από το ΥΠΕΝ, κατά προτεραιότητα στο σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, για την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, καθώς η έλλειψη αυτών αποτελεί εκκρεμότητα πολλών ετών που λειτουργεί ως τροχοπέδη ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία.

Δ) Η κατ’ εξαίρεση για τη Δυτική Μακεδονία θεσμοθέτηση ταχύτερης διαδικασίας («fast track») ολοκλήρωσης των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, με σκοπό την ταχύτερη χωροθέτηση στρατηγικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στην περιοχή


Spread the love