//Το Εργατουπαλληλικό Κέντρο Κοζάνης για Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία

Το Εργατουπαλληλικό Κέντρο Κοζάνης για Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία

Spread the love

Η παγκόσμια ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, καθιερώθηκε σε μία προσπάθεια προώθησης και κατανόησης των ζητημάτων που αφορούν στο αναπηρικό κίνημα αλλά και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία, επιδιώκοντας την αύξηση του βαθμού ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Η 3η Δεκεμβρίου δεν είναι ημέρα γιορτής. Είναι ημέρα απολογισμού και περαιτέρω διεκδικήσεων έτσι ώστε τα άτομα που ανήκουν στο αναπηρικό κίνημα να έχουν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες.

Χρειάζονται κατάλληλες δομές, χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, χρειάζεται καταγραφή και προγραμματισμός.

Το ΕΚΝΚ στηρίζει κάθε αίτημα και προσπάθεια του αναπηρικού κινήματος και θα παρεμβαίνει, με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να καθίσταται δυνατή η υλοποίησή τους.


Spread the love