//Το μέτρο 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Δυτική Μακεδονία

Το μέτρο 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Δυτική Μακεδονία

Spread the love

Οι ιδέες που έχουν οι αγρότες για την αξιοποίηση της παραγωγής τους ή την υπέρβαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη γεωργική τους εκμετάλλευση, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τελικά την αύξηση του εισοδήματός τους, εφόσον συνεργαστούν με ερευνητικούς, επιστημονικούς ή άλλους φορείς. Ένα πρόγραμμα που επιδιώκει αυτήν ακριβώς τη συνεργασία ανάμεσα στους αγρότες και στους ερευνητικούς φορείς είναι το Μέτρο 16 του Π.Α.Α. 27 τέτοιες προτάσεις υποβλήθηκαν στην Ε.Υ.Δ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Όλες αξιόλογες και με σκοπό να βοηθήσουν ουσιαστικά τους αγρότες, αλλά προπάντων να τους μάθουν να βρίσκουν λύση των προβλημάτων τους και να εξελίσσονται μέσα από την βοήθεια που μπορούν να βρουν από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Μετά από την παρέμβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ εγκρίθηκε η υπερδέσμευση του ποσού έτσι ώστε να μπορέσουν όλες οι προτάσεις που αφορούν την συνεργασία στον αγροτικό τομέα και έχουν την έρευνα και καινοτομία μέσα τους να χρηματοδοτηθούν. Σημαντικότερο αυτής καθεαυτής της υπερδέσμευσης είναι η δυνατότητα των φορέων για την περαιτέρω συνεργασία στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του προγράμματος.

Έτσι όλες οι αποδεκτές προτάσεις που υποβλήθηκαν στο εκχωρημένο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Μέτρο 16, εγκρίθηκαν και δόθηκε μία ακόμη ώθηση ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Άμπας Βασίλειος

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

 

 


Spread the love