//Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Γουνοποιών – Γουνεμπόρων Σιάτιστας «Ο Προφήτης Ηλίας»

Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Γουνοποιών – Γουνεμπόρων Σιάτιστας «Ο Προφήτης Ηλίας»

Spread the love

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2022, η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γουνοποιών -Γουνεμπόρων Σιάτιστας «Ο Προφήτης Ηλίας», τα μέλη του οποίου αναδείχτηκαν με εκλογική διαδικασία στις 23 Οκτωβρίου 2022.

 

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γράβας Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος Α: Μπλέτσας Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Β: Κουτσώνας Παναγιώτης

Γραμματέας: Κουφογιάννης Χρήστος

Ταμίας: Γράβας Αναστάσιος

Αναπλ. Γεν. Γραμμ.: Σιόγκας Ναούμ

Έφορος Δημ. Σχ.: Λάγγας Αθανάσιος

 

Για Τη Διοίκηση,

Ο Πρόεδρος – Γράβας Δ. Αναστάσιος

Ο Γραμματέας – Κουγογιάννης Χρήστος


Spread the love