//Το Νόστιμο από ψηλά – Φωτοδιαδρομή εναέριας λήψης

Το Νόστιμο από ψηλά – Φωτοδιαδρομή εναέριας λήψης

Spread the love

Το Νόστιμο είναι ορεινός οικισμός του Δήμου Άργους Ορεστικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Μέχρι το 1927 ονομάζονταν Νιστήμιον, οπότε μετονομάστηκε αρχικά σε Κουφοξυλιά και στη συνέχεια σε Νόστιμο.και κατά την απογραφή του 2001 είχε 115 κατοίκους. Αν και σήμερα έχει λιγοστούς κατοίκους, τα σημαντικά κτίρια που διαθέτει μαρτυρούν τη ζωή και τον πολιτισμό που υπήρξε. Στην κοινότητα Νοστίμου ανήκει και χώρος έρευνας για απολιθώματα.
Πηγή: tovoion.com

Spread the love