//Βγήκε το ΦΕΚ για αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες σε Κοζάνη, Καστοριά

Βγήκε το ΦΕΚ για αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες σε Κοζάνη, Καστοριά

Spread the love

Τροποποιείται η υπό στοιχεία οικ. 42774/1072/ 20-10-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4706) ως προς τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας, ως εξής:

Ι. Στο υποκεφάλαιο Α1 του Κεφαλαίου Α΄ προστίθεται άρθρο 2, ως εξής:

«Άρθρο 2 Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων αναστάλθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας, τον μήνα Οκτώβριο».

ΙΙ. Στο υποκεφάλαιο Α2 του Κεφαλαίου Α προστίθεται άρθρο 3, ως εξής:

«Άρθρο 3 Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας, τον μήνα Οκτώβριο».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δείτε το σύνολο της Απόφασης με Αριθμ. οικ. 46939/1171/16.11.2020, εδώ

e-forologia.gr


Spread the love