//«Βροχή» αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή – Όλοι οι νέοι δικαιούχοι, ανάμεσά τους ταξί και περίπτερα

«Βροχή» αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή – Όλοι οι νέοι δικαιούχοι, ανάμεσά τους ταξί και περίπτερα

Spread the love

Υπερδιπλάσιες από την α’ φάση είναι οι αιτήσεις που πέφτουν στο Taxis για τη β’ φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς το βράδυ της Δευτέρας είχαν ξεπεράσει τις 120 χιλιάδες.

Αυτό που «καίει», όμως, περισσότερο το υπουργείο Οικονομικών είναι να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερες ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή μικρές επιχειρήσεις, χωρίς εργαζόμενους, που κατά τεκμήριο είτε δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό είτε οι όροι χρηματοδότησης τους είναι επαχθείς.

Στο οικονομικό επιτελείο, όταν σχεδίαζαν τους όρους πρόσβασης στα 1,4 δισ της β’ φάσης της επιστρεπτέας προκαταβολής, υπολόγισαν ότι τουλάχιστον 200 χιλιάδες ατομικές επιχειρήσεις θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον γι’ αυτά τα φτηνά κρατικά δάνεια, με την 5ετή διάρκεια και την περίοδο χάριτος κατά το 1ο έτος. Ωστόσο, μέχρι χθες οι ατομικές επιχειρήσεις, που είχαν οριστικοποιήσει την αίτηση τους, μόλις που έφταναν στις 60 χιλιάδες.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει η επιφύλαξη, που εκφράζουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για τη ρήτρα διατήρησης του υφιστάμενου προσωπικού, καθώς οι ατομικές επιχειρήσεις δεν απασχολούν συνήθως εργαζόμενους, στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι οι περισσότεροι πολύ απλά δεν γνωρίζουν ότι είναι δικαιούχοι. Την αίσθηση αυτή ενισχύουν κάποιες επιστολές και ηλεκτρονικά μηνύματα από επαγγελματικές ομάδες, που ζητούσαν να συμπεριληφθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ είναι ήδη δικαιούχοι!

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παραδείγματα δικαιούχων με ατομικές επιχειρήσεις
Μετά την Απόφαση για παράταση της υποβολής αιτήσεων ως την Παρασκευή και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, προσδοκάται ότι οι αιτήσεις ατομικών επιχειρήσεων θα πολλαπλασιαστούν. Ενδεικτικά παραδείγματα νέων δικαιούχων ατομικών επιχειρήσεων χωρίς εργαζόμενους είναι:

παντοπωλεία
καταστήματα ψιλικών
περίπτερα
καταστήματα με είδη δώρων
φαρμακεία
αρτοποιεία
ανθοπωλεία
ζαχαροπλαστεία
καταστήματα ένδυσης και υπόδησης
κομμωτήρια
πωλητές λαϊκών αγορών
εκμεταλλευτές ταξί,
μικρά καφέ και μπαρ χωρίς εργαζόμενους
καντίνες

Και οι προβληματικές στην επιστρεπτέα
Πέρα από τις ατομικές επιχειρήσεις, που ήταν εξαρχής δικαιούχοι χρηματοδότησης στη β’ φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, το υπουργείο Οικονομικών διεύρυνε περαιτέρω τον κύκλο, συμπεριλαμβάνοντας και όσες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου. Με βάση τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, «προβληματική επιχείρηση» είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου.

εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της
εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης
εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.


Spread the love