//Υπεγράφη το έργο «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζίτζιφος»

Υπεγράφη το έργο «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζίτζιφος»

Spread the love

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 73.593,49 € (με Φ.Π.Α). Το έργο περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες για την επέκταση του αρδευτικού δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζίτζιφος, έκτασης περίπου 175 στρεμμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

Οι εργασίες αφορούν την εκσκαφή τάφρων αρδευτικού δικτύου σε μήκος 1585 μέτρων, την τοποθέτηση αρδευτικών αγωγών την κατασκευή δυο τυποποιημένων φρεατίων και πέντε αρδευτικών υδροληψιών δικτύου καθώς και την κατασκευή διάβασης δικτύου από ρέμα.

Η Περιφερειακή Αρχή αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα του πρωτογενούς τομέα στην τοπική οικονομία, υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομών για την στήριξη και ανάπτυξη του με γνώμονα την καθημερινή εξυπηρέτηση των αγροτών, την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και την δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

 


Spread the love