//Ζ. Τζηκαλάγιας: Αθλούμαι όποτε προλαβαίνω – Τουρισμός, η βασική αν όχι η μόνη διέξοδος

Ζ. Τζηκαλάγιας: Αθλούμαι όποτε προλαβαίνω – Τουρισμός, η βασική αν όχι η μόνη διέξοδος

Spread the love

Από δελτίου τύπου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά, Ζήση Τζηκαλάγια με το οποίο αναφέρει:

Αθλούμαι όποτε προλαβαίνω. Ο γύρος της λίμνης πάντοτε εξαιρετικός.Αυτή την περίοδο ένα μοναδικό φαινόμενο.Εκατοντάδες πτηνά ακόμη και στην νοτιοανατολική! πλευρά(από κούνιες μέχρι Μήτκα),κάτι που δεν το ξαναείδα.Το ίδιο καταληκτικό συμπέρασμα.

Η Κ α σ τ ο ρ ι ά  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  ζ ή σ ε ι  κ α ι  μ ό ν ο  μ ε  τ ο ν  τ ο υ ρ ι σ μ ό. Προβάλλοντας και αξιοποιώντας την απαράμιλλη φυσική της ομορφιά,μαζί με τα σπουδαία πολιτιστικά της μνημεία.Μέχρι τώρα δεν κάνουμε αυτά που πρέπει.

Όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.Και αυτές έχουν ονοματεπώνυμα…


Spread the love