//Αιτήσεις για την παραχώρηση μικροαγρών στον Δημοτικό Λαχανόκηπο Καστοριάς

Αιτήσεις για την παραχώρηση μικροαγρών στον Δημοτικό Λαχανόκηπο Καστοριάς

Spread the love

Ενημερώνουμε τους δημότες Καστοριάς ότι για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2023 πρόκειται να παραχωρηθούν κατά χρήση ακαλλιέργητοι μικροαγροί των 50 τ.μ. ο καθ’ ένας, στον Δημοτικό Λαχανόκηπο Δήμου Καστοριάς στην περιοχή «Νέες Εργατικές Κατοικίες».

Οι αιτούντες πρέπει να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καστοριάς. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση περισσότερων από 50 τ.μ. στην ίδια οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των άγαμων τέκνων.

Αιτήσεις κατατίθενται στο Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο στο γραφείο του κ. Σαββόπουλου Δημήτριου ή στο χώρο υποδοχής από Τρίτη 02/05/2023 έως Παρασκευή 05/05/2023 και ώρες 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ..

Αιτήσεις που κατατέθηκαν προγενέστερα του διαστήματος αυτού δεν ισχύουν και οι εν λόγω αιτούντες,  εφόσον διατηρούν το ενδιαφέρον τους πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής:

  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας

Την Παρασκευή 12/05/2023 θα γίνει κλήρωση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10:00 π.μ. για την τοποθέτηση των κληρούχων στους αγρούς.


Spread the love