//Λογοθεραπεία: Παιχνίδι και Ανάπτυξη του παιδιού (της Λογοθεραπεύτριας Ελευθερίας Ταχτατζή)

Λογοθεραπεία: Παιχνίδι και Ανάπτυξη του παιδιού (της Λογοθεραπεύτριας Ελευθερίας Ταχτατζή)

Spread the love

Από την βρεφική ηλικία εμφανίζεται η ανάγκη του παιδιού για το παιχνίδι. Αναμφίβολα, το παιχνίδι αποτελεί ένα μέσο προετοιμασίας για τις μετέπειτα σημαντικές δραστηριότητες της ζωής, μιας και είναι βιολογικά χρήσιμο προς τα παιδιά! Ένα παιδί παίζοντας μεγαλώνει, μαθαίνει, αποκτά εμπειρίες αλλά παράλληλα κερδίζει  περισσότερα πράγματα. Για τον λόγο αυτό, όσο και αν μεγαλώνει ένα άτομο η επιθυμία του για παιχνίδι δεν παρουσιάζει μείωση . Το παιχνίδι είναι ένα σημαντικό μέσο εξέλιξης όσον αφορά την ανάπτυξη των παιδιών διότι αποτελεί έναν φυσικό τρόπο για την εκπαίδευση. Επίσης, μέσω του παιχνιδιού αναπτύσσεται η προσωπικότητα  του ατόμου, παιδιού ή ενήλικα. Άλλωστε, το παιχνίδι παρέχει μια οργάνωση η οποία εμφανίζει συσχέτιση με τη μύηση των συναισθηματικών σχέσεων και έτσι συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών επαφών.

Το παιδί μέσα από το παιχνίδι:
– δρα ελεύθερα και αβίαστα
– εξερεύνηση  υλικού κόσμου
– ανάπτυξη γλωσσικής  ικανότητας
– έκφραση συναισθημάτων
-ανάπτυξη διαπροσωπικών  σχέσεων
– ανάπτυξη κριτικής ικανότητας
– φαντασία
– αίσθημα χαλάρωσης και ευχαρίστησης

Κατά τον Freud, το παιχνίδι είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ικανοποιήσει τις ορμές, να εκπληρώσει τις επιθυμίες και να αντιμετωπίσει τις επώδυνες εμπειρίες που τον απειλούν. Ενώ, σύμφωνα με τον  Piaget το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί ως μια πράξη αφομοίωσης και όχι συμμόρφωσης της πραγματικότητας.
Γενικότερα, αναφέρουμε τις  κατηγορίες παιχνιδιού που αντιστοιχούν στην φυσιολογική εξέλιξη του παιδιού: το διερευνητικό παιχνίδι, το μιμητικό παιχνίδι, το δημιουργικό παιχνίδι, το φανταστικό παιχνίδι και το παιχνίδι με κανόνες.

Το παιχνίδι στην επιστήμη της Λογοθεραπείας;

Το παιχνίδι αποτελεί την μόνη φυσική μάθηση των παιδιών. Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να λάβουν νέα ερεθίσματα  μέσω του  παιχνιδιού  εύκολα και διασκεδαστικά. Σημαντικό είναι πως εάν παρατηρηθεί ο τρόπος με τον οποίο παίζει ένα παιδί, μπορεί να μας δείξει σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται. Συνεπώς, το παιχνίδι βοηθά σε λεκτικό, γνωστικό και κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο. Έτσι, μέσω του παιχνιδιού υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου ενισχυόταν παράλληλα και την  ικανότητα  ανταπόκρισης ερεθισμάτων. Ακόμη, με το παιχνίδι ρόλων εμπλουτίζονται οι  γλωσσικές και οι  κοινωνικές  δεξιότητες του ατόμου. Το παιδί, μέσω του παιχνιδιού το οποίο πραγματοποιείται την ώρα της θεραπείας  μπορεί να εκφραστεί  ελεύθερα, κατανοεί και μπαίνει στη θέση του άλλου και ξεκινάει το παιχνίδι του να γίνεται λειτουργικό, δηλαδή να έχει σκοπό! Μέσω του αγαπημένου παιχνιδιού ενός παιδιού, έχουμε την ευκαιρία να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιο του με νέες λέξεις, να δημιουργήσουμε ορθές προτάσεις και κατά συνέπεια έναν ορθά δομημένο λόγο, να δημιουργήσουμε σημασιολογικά δίκτυα, να προωθήσουμε την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και άλλα πολλά.

 

Ταχτατζή Ελευθερία

Λογοθεραπεύτρια

 


Spread the love