//Ο Εκτελεστικός Γραμματέας Γρ. Γρηγοριάδης για τον απολογισμό του 2020 και για προγραμματισμό ΦΕΒ-ΜΑΡ 2021

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας Γρ. Γρηγοριάδης για τον απολογισμό του 2020 και για προγραμματισμό ΦΕΒ-ΜΑΡ 2021

Spread the love

Για πρώτη φορά, υπό τον συντονισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα Γρηγόρη Γρηγοριάδη, παραγματοποιήθηκε ο ετήσιος υπηρεσιακός απολογισμός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά τον οποίο οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές των διευθύνσεων – αυτοτελών (45 στελέχη ) και των 4 περιφερειακών ενοτήτων (Γρεβενών,Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας), ανέπτυξαν το έργο τους με σκοπό :

α. Την παρουσίαση στον περιφερειάρχη, την πολιτική ηγεσία και στα στελέχη,σε όλο το εύρος, του έργου που επιτελείται .

β. Τον συγχρωτισμό των ανωτέρων στελεχών, τη συνεργασία,τις συνέργειες, την ανταλλαγή απόψεων και τις προτάσεις που αναδύονται.

γ. Την αναζήτηση και ανάδειξη των ισχυρών και ασθενών σημείων των δράσεων, για την πλέον ρεαλιστική προσέγγιση και λύση.

δ. Την επίδειξη του μεγέθους και της ποιότητας του παραγόμενου έργου και απόκτησης σχετικής εμπειρίας και ευχέρειας από τα στελέχη.

Ευχαριστώ όλα τα στελέχη για την άριστη παρουσίαση των έργων και δράσεων τους


Spread the love